„Mix idė­jos“ per­si­kraus­tė, pra­plė­tė ir at­nau­ji­no asor­ti­men­tą

Plun­giš­kiai, sie­kian­tys at­nau­jin­ti na­mus, ži­no­, kad bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių vi­sa­da ras par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, įsi­kū­ru­sio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 ir Tel­šių g. 19. Pas­ta­ro­ji, anks­čiau vei­ku­si Kal­niš­kių g. , rug­sė­jo pra­džio­je per­si­kė­lė į mies­to cen­trą ir pir­kė­jų lau­kia Tel­šių g. 19, prie „Ba­lio­ma­gi­jos“.

Be per­si­kraus­ty­mo, yra ir dau­giau nau­jo­vių – pra­plės­tas ir at­nau­jin­tas asor­ti­men­tas. Par­duo­tu­vė­je pir­kė­jų lau­kia di­de­lis įvai­rių in­ter­je­ro puoš­me­nų – sėd­mai­šių, ži­bin­tų, žva­ki­džių, va­zų, nuo­trau­kų rė­me­lių, dai­li­nin­kų Do­mo ir Juo­zo Kaz­ra­gių pa­veiks­lų – pa­si­rin­ki­mas.
Klien­tai „Mix idė­jo­se“ iš­si­rinks dai­lias ža­liu­zes, ri­ti­ni­nes užuo­lai­das („ro­le­tus“), tin­kle­lius, sau­gan­čius nuo uo­dų. Vi­sa tai – už tik­rai ne­di­de­lę kai­ną. Be to, pir­kė­jų pa­to­gu­mui dar­buo­to­jas ga­li at­vyk­ti į na­mus ir ne­mo­ka­mai iš­ma­tuo­ti, ko­kio dy­džio ža­liu­zės, ri­ti­ni­nės užuo­lai­dos ar tin­kle­lis tu­ri bū­ti.

Nie­kam ne nau­jie­na, kad par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, be stan­dar­ti­nių sve­tai­nės, mie­ga­mo­jo, vir­tu­vės, prieš­kam­ba­rio bal­dų, ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir ne­stan­dar­ti­nių. Bal­dams su­tei­kia­ma dve­jų me­tų ga­min­to­jo ga­ran­ti­ja. Bal­dai ir ki­tos pre­kės į pir­kė­jo na­mus at­ve­ža­mi, o, esant pa­gei­da­vi­mui, – ir su­renkami ne­mo­ka­mai.
Be to, šio­se par­duo­tu­vė­se bū­si­mi ar esa­mi tė­ve­liai ga­li nu­si­pirk­ti lo­vy­tę su čiu­ži­nu­ku sa­vo ma­žy­liui. „Mix idė­jo­se“ ra­si­te ir pa­gal­vių, skir­tų nėš­čio­sioms, žin­dan­čioms ma­moms.
Jei abe­jo­ja­te dėl sa­vo fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, bal­dus ga­li­te įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai, o iki Nau­jų­jų me­tų – ir be jo­kio pa­bran­gi­mo.
Par­duo­tu­vės „Mix idė­jos“ įsi­kū­ru­sios J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 (prie­šais pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma XX“) ir Tel­šių g. 19 (prie par­duo­tu­vės „Ba­lio­ma­gi­ja“). Dar­bo lai­kas: I–V nuo 10 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Bal­dus ir ki­tas pre­kes ga­li­ma pa­ma­ty­ti so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je „Mix idė­jos“. Jei ky­la klau­si­mų, skam­bin­ki­te tel. 8 670 34 282.

„Mix idėjos“ – jaukiems namams sukurti

Išskirtiniai baldai Jūsų svajonių namams!
Įvairių rūšių roletai ir žaliuzės suteiks jaukumo Jūsų namams!
Konkurencingos kainos ir profesionalus aptarnavimas!
Individualus baldų projektavimas ir dizainerio patarimai NEMOKAMAI!
Daugiau nei 10 metų darbo patirtis!
Kiekvienas esame vis kitoks, todėl ir mūsų namai atrodo skirtingai. Baldai, kuriuos renkamės, jų spalvų gamos ne tik atskleidžia mūsų charakterį, bet ir padeda sukurti jaukius, stilingus namus ar romantišką atmosferą.
Mūsų įmonė prekiauja Lietuvos ir Europos gamintojų baldais. Projektuojame ir gaminame virtuvės, miegamojo, jaunuolio kambario baldus pagal individualius užsakymus, išpildydami kiekvieną kliento norą. Užsakovams siūlomas labai platus medžiagų asortimentas.
Išsirinkus baldus, interjerą tikrai papuoš stilingi langų roletai ir žaliuzės. Šie gaminiai yra gaminami pagal individualius pageidavimus. Roletai ir žaliuzės puikiai saugo nuo saulės šviesos, suteikia privatumo nuo aplinkinių žvilgsnių tamsiuoju paros metu.
Mūsų parduotuvėse Plungėje ir Kretingoje parduodamos prekės yra šiuolaikiškos, o kokybė patikrinta daugiau nei dešimties metų darbo patirtimi. Visiems gaminiams suteikiamos garantijos.
Įsigiję minkštus ar korpusinius baldus, naujus langų roletus, susikursite modernų, naujovišką interjerą. Prekiaujame biuro, svetainės, virtuvės, miegamojo baldais, kurie suteiks malonumo akiai ir sielai, padės įgyvendinti net originaliausias atnaujinimo idėjas. Bet svarbiausia, kad viskas – už prieinamą kainą.
„Mix idėjos“ Plungėje ir Kretingoje prekiauja sėdmaišiais, namų kvapais ir žvakėmis, skirtomis namų jaukumui.
Įmonė taip pat prekiauja įvairių rūšių ir matmenų čiužiniais ir antčiužiniais. Čiužinius gamina Lietuvos ir Italijos gamintojai.

Kalėdų proga dovanojame dovanas ir taikome ypatingas nuolaidas ir akcijas.
Parduotuvės „Mix idėjos“ įsikūrusios Plungėje, J. Tumo-Vaižganto g. 90 (priešais didžiąją „Maximą“), ir Telšių g. 19; Kretingoje, Birutės g. 1.
Tel. 8 670 34282.

Darbo laikas: darbo dienomis – 10–18 val., šeštadieniais – 9–14 val.
Baldų asortimentą galima apžiūrėti ir virtualiai: „Facebook“ profilyje „Mix idėjos“.

Šeštadienį Plungėje, priešais didžiąją „Maximą“, atidaryta nauja stilingų baldų ir langų roletų parduotuvė „Mix Idėjos“. Joje siekiantiesiems atnaujinti savo būstą – itin platus prekių asortimentas.

Kiekvienas esame vis kitoks, todėl ir mūsų namai atrodo skirtingai. Baldai, kuriuos renkamės, jų spalvų gamos ne tik atskleidžia mūsų charakterį, bet ir padeda sukurti jaukius, stilingus namus ar romantišką atmosferą.
Kaip sakė daugiau nei dešimtmetį baldų prekybos srityje dirbantis UAB „Mix Idėjos“ direktorius Vytautas Uznys, įmonė prekiauja Lietuvos ir Europos gamintojų baldais. Projektuoja ir gamina virtuvės, miegamojo, jaunuolio kambario baldus pagal individualius užsakymus, išpildant kiekvieną kliento norą. Užsakovams siūlomas labai platus medžiagų asortimentas.
Išsirinkus baldus, interjerą tikrai papuoš stilingi langų roletai, kurie puikiai saugo ir nuo saulės šviesos, ir nuo aplinkinių žvilgsnių tamsiuoju paros metu. Jie unikalūs tuo, kad montuojami į lango stiklajuostes, todėl patogūs ir praktiški. Roletai gaminami pagal individualius užsakymus, atsižvelgiant į langų matmenis.
V. Uznys tikino, kad jo parduotuvėse parduodamos prekės yra šiuolaikiškos, o kokybė patikrinta dešimties metų darbo patirtimi. Klientus aptarnauja pats „Mix Idėjų“ savininkas, visiems gaminiams suteikiamos garantijos.
Pašnekovas atviravo, kad, prieš imdamasis nuosavo verslo, dirbęs valstybės tarnyboje. Anuomet, netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, buvusi maža baldų pasiūla, o žmonėms jų reikėję. V. Uznys, valstybės tarnybą iškeitęs į baldų verslą, sėkmingai dirba iki šiol. Plungėje dabar jau veikia dvi jo baldų parduotuvės, prekiaujama ir Kretingoje Birutės g. 1. Pirkėjų susidomėjimo sulaukė ir šeštadienį atidaryta naujoji parduotuvė „Mix Idėjos“, įsikūrusi priešais didžiąją „Maximą“, J. Tumo-Vaižganto g. 90.
Įsigiję minkštus ar korpusinius baldus, naujus langų roletus, susikursite modernų, naujovišką interjerą. Prekiaujama biuro, svetainės, virtuvės, miegamojo baldais, kurie suteiks malonumo akiai ir sielai, padės įgyvendinti net originaliausias namų atnaujinimo idėjas. Bet svarbiausia, kad viskas – už prieinamą kainą.
Parduotuvės „Mix Idėjos“ įsikūrusios Plungėje:
J. TUMO-VAIŽGANTO G. 90 (PRIEŠAIS DIDŽIĄJĄ „MAXIMĄ“) bei Telšių g. 19. Tel. 8 670 34282. Darbo laikas: darbo dienomis – 10-18 val., šeštadieniais – 9-14 val.
Baldų asortimentą galima apžiūrėti ir virtualiai: „Facebook“ profilyje „Mix Idėjos“.